Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2022 година

Според резултатите, получени от Наблюдението на работната сила, през 2022 година: - Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 73.6%, като в сравнение с 2021 г. се увеличава с 1.6 процентни пункта. - Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години нараства с 2.3 [...]

Инфлация и индекси на потребителските цени за февруари 2023 година

През февруари 2023 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 0.8% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за февруари 2023 г. спрямо февруари 2022 г. е 16.0%. Източник: НСИ

Резултати от националния кръг на Шестата европейска олимпиада по статистика за ученици 2023

Националният кръг на Шестата европейска олимпиада по статистика за ученици 2023 приключи успешно. В двата етапа на националния кръг участваха ученици от 310  отбора - 208 отбора в Категория А и 102 отбора в Категория Б. Националните образователни центрове, които имат отбори, участвали в двата етапа са 79 от страната. Най много отбори има от [...]

Търговия със стоки на България с ЕС през 2022 година (предварителни данни)

Износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 35.6% спрямо 2021 г. и е на стойност 61 380.4 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 29.3% и достига 59 899.6 млн. лева. Източник: НСИ

Търговия със стоки на България с трети страни през януари 2023 година (предварителни данни)

Износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 24.4% в сравнение с януари 2022 г. и е в размер на 2 634.4 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни нараства с 0.8% и е на стойност 3 539.0 млн. лева. Източник: НСИ

Приключи националният кръг на Международния конкурс за статистически плакат 2022 – 2023

За трети път Националният статистически институт организира за България участието на отбори в състезанието за статистически плакат, организирано от Международната асоциация за обучение по статистика и Международния статистически институт. Конкурсът дава възможност на ментори и ученици да изявят своите таланти при използването на статистическите данни като инструмент за изучаване на обществено-икономическите процеси и средата, в [...]

Енергийни баланси 2021

Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация „Енергийни баланси 2021“. Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа данни от изследвания на Националния статистически институт от областта на енергийната статистика за периода 2015 - 2021 година. В изданието са включени данни за: • балансите на енергийните [...]

Дейност на местата за настаняване през януари 2023 година

През януари 2023 г. в страната са функционирали 2 066 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 59.3 хил. стаи и 121.7 хил. легла в тях. В сравнение с януари 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 21.4%, а [...]

Индекси на строителната продукция през януари 2023 година

Индексът на продукцията в сектор „Строителство“ се повишава с 0.8% през януари 2023 г. в сравнение с предходния месец. Увеличение с 1.0% е отчетено при гражданското/инженерното строителство, а при продукцията от сградното строителство - с 0.8%. Спрямо януари 2022 г. строителната продукция намалява с 0.4%. Понижение е регистрирано при гражданското/инженерното строителство - с 3.1%, докато [...]

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през януари 2023 година

През януари 2023 г. се наблюдава увеличение на оборота с 1.8% спрямо предходния месец по съпоставими цени в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“. Данните са предварителни и сезонно изгладени. Нарастване е отчетено при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 2.6%) и [...]

Go to Top