Индекс на разходите на работодателите за труд през второто тримесечие на 2023 година

През второто тримесечие на 2023 г. спрямо второто тримесечие на 2022 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 13.8% (по предварителни данни). В индустрията увеличението е с 19.3%, в услугите - с 13.7%, и в строителството - с 16.1%. Най-висок ръст на общите разходи за труд [...]

Европейска система за интегрирана статистика на социалната защита, 2021 г.

През 2021 г. България е отделила 25 415.8 млн. лв. за социални обезщетения. За финансиране на социалната защита в страната са изразходвани 13 896.9 млн. лв. от държавния бюджет, а приходите от осигурителни вноски са в размер на 15 117.8 млн. лева. През 2021 г. изплатените обезщетения за социална защита, разпределени по функции, са: Източник: [...]

Втори конкурс за статистическо есе за ученици

По случай 20 октомври – Европейски ден на статистиката, Националният статистически институт организира конкурс за статистическо есе на тема: „Възможности за използването на изкуствен интелект при производството на статистическа информация“ Източник: НСИ

Инфлация и индекси на потребителските цени за август 2023 година

През август 2023 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 0.4% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за август 2023 г. спрямо август 2022 г. е 7.7%. През август 2023 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените в групите: транспорт (+4.6%), здравеопазване (+0.6%), ресторанти и хотели (+0.6%) и разнообразни стоки и услуги [...]

Националният статистически съвет направи преглед по препоръките от Партньорската проверка на Евростат преди годишния мониторинг

Основна тема на проведеното на 14 септември заседание на Националния статистически съвет (НСС) беше изпълнението от органите на статистиката на препоръките от Партньорската проверка, проведена през 2022 г. и предстоящия годишен мониторинг по дейности. „НСИ прави преглед за напредъка на всички органи на статистиката, въпреки че проверката обхващаше само три от тях. Целта е всички [...]

Основни резултати от изследването на образованието и обучението на възрастни през 2022 година (предварителни данни)

Изследването на образованието и обучението на възрастни (Adult Education Survey) се провежда във всички държави - членки на ЕС, по единна методология и чрез общ хармонизиран въпросник в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета от 10 октомври 2019 година. Източник: НСИ

Срокът за подаване на коригиращи годишни отчети от фирмите в НСИ е 2 октомври

До 02 октомври 2023 г. е срокът, в който еднократно фирмите могат да подадат по електронен път чрез въвеждане в реално време (online) в Информационна система „Бизнес статистика“ коригиращ годишен отчет за дейността през 2022 година. Обработването (приключването) на коригиращите годишни отчети се извършва от служителите на НСИ, за което е необходимо технологично време. Отчетите [...]

НСИ ще предоставя статистическа информация на общините, а те ще я използват при разработването на нова методика за изчисляване на такса „битови отпадъци“

Националният статистически институт ще предоставя на всички български общини безвъзмездно детайлна статистическа информация, произведена от Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. Информацията е необходима на общините за разработването на бъдеща методика за изчисляване размера на такса „битови отпадъци“. Това е записано в рамковото споразумение, подписано днес от председателя на [...]

Търговия със стоки на България през 2022 година – окончателни данни

Изнесените стоки са на стойност 92 917.8 млн. лв., или с 35.8% повече спрямо 2021 година. Внесените стоки са за 107 912.8 млн. лв., което е с 40.6% повече в сравнение с предходната година. Източник: НСИ

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари – юни 2023 година (предварителни данни)

През периода януари - юни износът на стоки от България за ЕС намалява с 5.4% спрямо същия период на 2022 г. и е на стойност 28 367.0 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 1.0% и достига 29 281.2 млн. лева. През юни 2023 г. износът за ЕС намалява с 13.3% спрямо същия месец на предходната [...]

Go to Top