СЧЕТОВОДНИ НОВИНИ

Градове и техните функционални градски райони в Република България, 2010 – 2020

23.02.2023 5:50|Tags: |Коментарите са изключени за Градове и техните функционални градски райони в Република България, 2010 – 2020

Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация най-новата си електронна публикация „Градове и техните функционални градски райони в Република България, 2010 - 2020“. Изданието е подготвено в рамките на проект „Събиране на данни за градовете и статистика на под-национално ниво“, който се реализира с финансовата подкрепа на Евростат. Източник: НСИ

Среща на председателя на НСИ със Съюза за стопанска инициатива

22.02.2023 12:24|Tags: |Коментарите са изключени за Среща на председателя на НСИ със Съюза за стопанска инициатива

Председателят на Националния статистически институт доц. д-р Атанас Атанасов се срещна с председателя на Управителния съвет на Съюза за стопанска инициатива Васка Бакларова. На срещата присъстваха и д-р Свилен Колев – заместник-председател на НСИ и доц. Нончо Димитров – член на Управителния съвет на ССИ. По време на разговора бяха обсъдени възможностите за сътрудничество и бъдещи съвместни проекти. И двете страни се съгласиха, че сключване на споразумение за сътрудничество ще бъде ново стъпало в общите дейности. Източник: НСИ

Основни резултати от наблюдението на работната сила през четвъртото тримесечие на 2022 година

17.02.2023 12:00|Tags: |Коментарите са изключени за Основни резултати от наблюдението на работната сила през четвъртото тримесечие на 2022 година

Според резултатите, получени от Наблюдението на работната сила, през четвъртото тримесечие на 2022 г.: - Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 74.4%, като в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. се увеличава с 2.6 процентни пункта. - Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години нараства с 3.0 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. и достига 71.5%. Източник: НСИ

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през четвъртото тримесечие на 2022 година

16.02.2023 12:00|Tags: |Коментарите са изключени за Доходи, разходи и потребление на домакинствата през четвъртото тримесечие на 2022 година

Тримесечният общ доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2022 г. е 2 426 лв. и нараства с 19.1% спрямо същото тримесечие на 2021 година. Тримесечният общ разход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2022 г. е 2 259 лв. и се увеличава с 19.9% спрямо същото тримесечие на 2021 година. Източник: НСИ

Председателят на НСИ доц. д-р Атанас Атанасов беше лектор в обучителен семинар на тема „Икономическа дипломация“

15.02.2023 4:42|Tags: |Коментарите са изключени за Председателят на НСИ доц. д-р Атанас Атанасов беше лектор в обучителен семинар на тема „Икономическа дипломация“

Председателят на НСИ доц. д-р Атанас Атанасов беше лектор в обучителен семинар „Икономическа дипломация“, който се проведе в Дипломатическия институт на Министерството на външните работи. Темата на презентацията беше „НСИ - как да разчитаме числата“. В рамките на един час доц. Атанасов представи дейността на НСИ, основните принципи на статистиката, начините и каналите за разпространение на статистически данни, основните информационни системи на НСИ, грешки, допускани при четене на информацията, и други. Източник: НСИ

Инфлация и индекси на потребителските цени за януари 2023 година

15.02.2023 12:00|Tags: |Коментарите са изключени за Инфлация и индекси на потребителските цени за януари 2023 година

По предварителни данни на НСИ, през януари 2023 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 1.1% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за януари 2023 г. спрямо януари 2022 г. е 16.4%. През януари 2023 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените в групите: транспорт (+2.3%), разнообразни стоки и услуги (+1.7%), здравеопазване (+1.5%) и хранителни продукти и безалкохолни напитки (+1.5%). Намаление на цените е регистрирано в групите: облекло и обувки (-1.9%) и развлечения и култура (-0.1%). Източник: НСИ

Индекси на цените в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2022 година

15.02.2023 12:00|Tags: |Коментарите са изключени за Индекси на цените в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2022 година

Индексът на цените на производител в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2022 г. се повишава с 18.0% спрямо същото тримесечие на 2021 г. в резултат на повишаване на индекса на цените на продукцията от растениевъдството с 14.7% и на продукцията от животновъдството с 36.2%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст с 28.2%, като в растениевъдството се увеличават с 25.9%, а в животновъдството - с 41.3%. Източник: НСИ

Брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2022 година (експресни оценки)

14.02.2023 12:00|Tags: |Коментарите са изключени за Брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2022 година (експресни оценки)

Сезонно изгладените данни за БВП по експресни оценки показват ръст от 2.1% през четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година. Източник: НСИ

Наети лица и средна брутна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2022 година

14.02.2023 12:00|Tags: |Коментарите са изключени за Наети лица и средна брутна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2022 година

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2022 г. намаляват с 0.7% спрямо края на септември 2022 г., като достигат 2.26 млн. по предварителни данни на Националния статистически институт. Спрямо края на третото тримесечие на 2022 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности“ - с 5.9%, в „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 5.8%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 4.5%. Източник: НСИ

Свети Валентин се отбелязва на 14 февруари като Ден на влюбените

13.02.2023 4:57|Tags: |Коментарите са изключени за Свети Валентин се отбелязва на 14 февруари като Ден на влюбените

На тази дата влюбените изпращат валентинки във формата на сърце, картички, подаряват си цветя. Св. Валентин е много обичан празник първоначално в католически страни, но в наши дни печели популярност по целия свят. Името на празника идва от християнския мъченик на име Валентин, живял през 3 век. Източник: НСИ

Председателят на НСИ участва в семинар на генералните директори и в 51-ото заседание на Комитета на Европейската статистическа система

13.02.2023 3:53|Tags: |Коментарите са изключени за Председателят на НСИ участва в семинар на генералните директори и в 51-ото заседание на Комитета на Европейската статистическа система

На 9 февруари 2023 г. в Люксембург генералните директори на национални статистически институти от ЕС се събраха на семинар на високо равнище на тема: „Акта за управление на данните - предизвикателства и възможности за националните статистически институти“. На срещата се обсъждаха въпроси за достъпа до публични данни и бази данни на частни държатели, които да се използват за статистически цели. Бяха представени обобщените резултати от прилагането на Акта за управление на данните в областта на официалната статистика в отделните страни. Източник: НСИ

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през декември 2022 година

10.02.2023 12:00|Tags: |Коментарите са изключени за Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през декември 2022 година

През декември 2022 г. не се наблюдава изменение на оборота спрямо предходния месец по съпоставими цени в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“. Данните са предварителни и сезонно изгладени. Нарастване е отчетено при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 1.3%) и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 1.1%), докато в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали се наблюдава намаление (с 0.6%). Източник: НСИ

Индекси на строителната продукция през декември 2022 година

10.02.2023 12:00|Tags: |Коментарите са изключени за Индекси на строителната продукция през декември 2022 година

Индексът на продукцията в сектор „Строителство“ се понижава с 1.6% през декември 2022 г. в сравнение с предходния месец. Намаление с 1.7% е отчетено при гражданското/инженерното строителство, а при продукцията от сградното строителство - с 1.6%. Спрямо декември 2021 г. строителната продукция намалява с 4.3%. Понижение е отчетено както при сградното строителство - с 6.1%, така и при гражданското/инженерното строителство - с 2.0%. Източник: НСИ

Дейност на местата за настаняване през декември 2022 година

10.02.2023 12:00|Tags: |Коментарите са изключени за Дейност на местата за настаняване през декември 2022 година

През декември 2022 г. в страната са функционирали 2 224 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 62.0 хил. стаи и 128.1 хил. легла в тях. В сравнение с декември 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 23.1%, а броят на леглата в тях - с 19.4%. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през декември 2022 г. е 968.0 хил., или с 57.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Източник: НСИ

Търговия със стоки на България с трети страни през 2022 година (предварителни данни)

10.02.2023 12:00|Tags: |Коментарите са изключени за Търговия със стоки на България с трети страни през 2022 година (предварителни данни)

Износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 35.5% в сравнение с 2021 г. и е в размер на 31 391.4 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни нараства с 58.8% и е на стойност 48 288.9 млн. лева. Източник: НСИ

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари – ноември 2022 година (предварителни данни)

10.02.2023 12:00|Tags: |Коментарите са изключени за Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари – ноември 2022 година (предварителни данни)

Износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 41.3% спрямо същия период на 2021 г. и е на стойност 58 448.6 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 31.7% и достига 55 113.9 млн. лева. Източник: НСИ

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през четвъртото тримесечие на 2022 година (предварителни данни)

07.02.2023 12:00|Tags: |Коментарите са изключени за Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през четвъртото тримесечие на 2022 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2022 г. е 1 613, а новопостроените жилища в тях са 5 708. Спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. сградите са с 392 повече, или с 32.1%, а жилищата в тях нарастват с 285, или с 5.3%. Източник: НСИ

Наблюдение на потребителите, януари 2023 година

07.02.2023 12:00|Tags: |Коментарите са изключени за Наблюдение на потребителите, януари 2023 година

През януари 2023 г. общият показател на доверие на потребителите се покачва с 4.0 пункта спрямо октомври 2022 година, като при населението в градовете увеличението е 4.9 пункта, а при населението в селата - 1.8 пункта. Източник: НСИ

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през четвъртото тримесечие на 2022 година

03.02.2023 12:00|Tags: |Коментарите са изключени за Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през четвъртото тримесечие на 2022 година

През четвъртото тримесечие на 2022 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 911 жилищни сгради с 10 203 жилища, на 18 административни сгради/офиси и на 1 183 други сгради. Издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради и други видове сгради се увеличават съответно с 0.1 и 1.0% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 година. При издадените разрешителни за строеж на административни сгради се наблюдава спад на броя им с 45.5%. Източник: НСИ

НСИ и БСК подписаха Меморандум за сътрудничество

02.02.2023 4:48|Tags: |Коментарите са изключени за НСИ и БСК подписаха Меморандум за сътрудничество

Националният статистически институт (НСИ) и Българската стопанска камара (БСК) подписаха Меморандум за сътрудничество между двете институции. Подпис под документа поставиха председателят на НСИ доц. д-р Атанас Атанасов и председателят на БСК Добри Митрев. На събитието присъстваха и двамата зам.-председатели на БСК – Мария Минчева и Станислав Попдончев, както и директорът на Дирекция "Многосекторна статистика, методология и сътрудничество" към НСИ Антоанета Илкова. Източник: НСИ

1 февруари – Ден на лозаря

31.01.2023 4:45|Tags: |Коментарите са изключени за 1 февруари – Ден на лозаря

Трифон Зарезан (Ден на лозаря) е български народен празник в чест на св. Трифон. Отбелязва се на 1 февруари или 14 февруари (по стар стил) и поставя началото на пролетния цикъл от земеделските работи, свързани с отглеждането на лозята. Основен ритуал е зарязването, с което насажденията се подмладяват и се осигурява здрава и плодоносна реколта. Източник: НСИ

Миграция и миграционно поведение (извадково изследване, съпътстващо Преброяване 2021)

31.01.2023 12:00|Tags: |Коментарите са изключени за Миграция и миграционно поведение (извадково изследване, съпътстващо Преброяване 2021)

През 2021 г. с вече взето решение за промяна на текущото си местоживеене в страната са 2.4% от лицата на възраст 15 - 74 години, а 2.9% възнамеряват да се преселят, но все още нямат окончателно решение. Мигранти със слабо изразено желание са 8.5%. Без желание за миграция са 86.2% от лицата в съответната възрастова група. Най-висок е делът на потенциалните мигранти вътре в страната сред младите на възраст 15 - 19 години (7.1%) и 20 - 29 години (6.1%). Източник: НСИ

Стопанска конюнктура през януари 2023 година

30.01.2023 12:00|Tags: |Коментарите са изключени за Стопанска конюнктура през януари 2023 година

През януари 2023 г. общият показател на бизнес климата запазва приблизително нивото си от декември 2022 година. Повишение на показателя е регистрирано в промишлеността и търговията на дребно, докато в строителството и в сектора на услугите се наблюдава понижение. Несигурната икономическа среда продължава да е основният фактор, ограничаващ дейността във всички сектори. Източник: НСИ

Индекси на цените на производител в промишлеността, декември 2022 година

30.01.2023 12:00|Tags: |Коментарите са изключени за Индекси на цените на производител в промишлеността, декември 2022 година

Общият индекс на цените на производител се увеличава с 3.4% през декември 2022 г. спрямо предходния месец. Значително повишение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 14.3%, и в добивната промишленост - с 0.9%, докато в преработващата промишленост е отчетено намаление с 2.1%. Източник: НСИ

Производство и доставки на енергийни продукти, ноември 2022 година

30.01.2023 12:00|Tags: |Коментарите са изключени за Производство и доставки на енергийни продукти, ноември 2022 година

През ноември 2022 г. спрямо октомври 2022 г. нараства производството на: електрическа енергия - с 31.1%, и твърди горива - с 9.3%. Намалява производството на: безоловен бензин - с 13.0%, и дизелово гориво - с 6.4%. Производството на пропан-бутанови смеси и природен газ остава без изменение.  Източник: НСИ