СЧЕТОВОДНИ НОВИНИ

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през второто тримесечие на 2022 година (предварителни данни)

08.08.2022 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през второто тримесечие на 2022 година (предварителни данни)

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през второто тримесечие на 2022 година (предварителни данни) По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през второто тримесечие на 2022 г. е 1 128, а новопостроените жилища в тях са 3 826. Спрямо второто тримесечие на 2021 г. сградите са с 261 повече, или с 30.1%, а жилищата в тях намаляват с 342, или с 8.2%. DMalinova понеделник, 08.08.2022 - 11:00 Прессъобщение New_Dwellings2022q2_EA16VSU.pdf Статистическа област Жилищен фонд Източник: НСИ

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през второто тримесечие на 2022 година (предварителни данни)

08.08.2022 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през второто тримесечие на 2022 година (предварителни данни)

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през второто тримесечие на 2022 година (предварителни данни) По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през второто тримесечие на 2022 г. е 1 128, а новопостроените жилища в тях са 3 826. Спрямо второто тримесечие на 2021 г. сградите са с 261 повече, или с 30.1%, а жилищата в тях намаляват с 342, или с 8.2%. DMalinova понеделник, 08.08.2022 - 11:00 Прессъобщение New_Dwellings2022q2_EA16VSU.pdf Статистическа област Жилищен фонд Източник: НСИ

Ново обезщетение за бащите и осиновителите на деца до 8-годишна възраст се въвежда от 1 август

05.08.2022 11:49|Tags: |Коментарите са изключени за Ново обезщетение за бащите и осиновителите на деца до 8-годишна възраст се въвежда от 1 август

От 1 август 2022 г. влизат в сила изменения и допълнения в Кодекса на труда (КТ) и Кодекса за социално осигуряване (КСО), с които се въвежда право на отпуск и парично обезщетение на бащите/осиновителите на деца до 8-годишна възраст. Източник: НОИ

Наблюдение на потребителите, юли 2022 година

05.08.2022 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Наблюдение на потребителите, юли 2022 година

Наблюдение на потребителите, юли 2022 година През юли 2022 г. общият показател на доверие на потребителите се покачва с 3.0 пункта спрямо априлското си равнище, което се дължи главно на повишеното доверие сред градското население. DMalinova петък, 05.08.2022 - 11:00 Прессъобщение Consumer2022-07_IK3AK82.pdf Статистическа област Бизнес наблюдения Източник: НСИ

Наблюдение на потребителите, юли 2022 година

05.08.2022 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Наблюдение на потребителите, юли 2022 година

Наблюдение на потребителите, юли 2022 година През юли 2022 г. общият показател на доверие на потребителите се покачва с 3.0 пункта спрямо априлското си равнище, което се дължи главно на повишеното доверие сред градското население. DMalinova петък, 05.08.2022 - 11:00 Прессъобщение Consumer2022-07_IK3AK82.pdf Статистическа област Бизнес наблюдения Източник: НСИ

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2022 година

04.08.2022 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2022 година

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2022 година През второто тримесечие на 2022 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 2 249 жилищни сгради с 13 810 жилища, на 20 административни сгради/офиси и на 1 164 други сгради. Започнал е строежът на 1 388 жилищни сгради със 7 202 жилища в тях, на 11 административни сгради/офиси и на 604 други сгради. AIPetrova четвъртък, 04.08.2022 - 11:00 Прессъобщение RazrStr2022q2_YIKR017.pdf Статистическа област Издадени разрешителни за строеж на нови сгради Започнато строителство на нови сгради Източник: НСИ

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2022 година

04.08.2022 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2022 година

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2022 година През второто тримесечие на 2022 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 2 249 жилищни сгради с 13 810 жилища, на 20 административни сгради/офиси и на 1 164 други сгради. Започнал е строежът на 1 388 жилищни сгради със 7 202 жилища в тях, на 11 административни сгради/офиси и на 604 други сгради. AIPetrova четвъртък, 04.08.2022 - 11:00 Прессъобщение RazrStr2022q2_YIKR017.pdf Статистическа област Издадени разрешителни за строеж на нови сгради Започнато строителство на нови сгради Източник: НСИ

Изплащането на пенсиите започва на 8 август, над 760 000 пенсионери са с еднократната добавка от 75 лева

03.08.2022 5:23|Tags: |Коментарите са изключени за Изплащането на пенсиите започва на 8 август, над 760 000 пенсионери са с еднократната добавка от 75 лева

Изплащането на пенсиите през август 2022 г. чрез пощенските станции ще започне на 8 август (понеделник) и ще приключи на 22 август (понеделник). Източник: НОИ

Индекси на цените на производител в промишлеността, юни 2022 година

29.07.2022 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Индекси на цените на производител в промишлеността, юни 2022 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, юни 2022 година Общият индекс на цените на производител през юни 2022 г. се увеличава с 3.4% в сравнение с предходния месец и с 41.4% спрямо юни 2021 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юни 2022 г. нараства с 2.4% спрямо предходния месец, а спрямо същия месец на 2021 г. увеличението е с 49.3%. DMalinova петък, 29.07.2022 - 11:00 Прессъобщение PPIs_2022-06_ZUVJIJL.pdf Статистическа област Индекси на цени производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността Източник: НСИ

Производство и доставки на енергийни продукти, май 2022 година

29.07.2022 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Производство и доставки на енергийни продукти, май 2022 година

Производство и доставки на енергийни продукти, май 2022 година През май 2022 г. спрямо април 2022 г. нараства производството на: твърди горива - със 7.8%, пропан-бутанови смеси - с 28.6%, безоловен бензин - с 15.9%, и дизелово гориво - с 25.3%. Намалява производството на електроенергия - с 12.0%. Производството на природен газ остава без изменение. През май 2022 г. спрямо април 2022 г. нарастват доставките на: твърди горива - със 7.8%, безоловен бензин - с 41.9%, и дизелово гориво - с 4.2%. Намаляват доставките на: природен газ - с 1.0%, и електроенергия - с 6.7%. Доставките на пропан-бутанови смеси остават без изменение. DMalinova петък, 29.07.2022 - 11:00 Прессъобщение Energy2022-05_ZUVJIJL.pdf Статистическа област Енергетика Източник: НСИ

Демография на предприятията за 2020 година

29.07.2022 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Демография на предприятията за 2020 година

Демография на предприятията за 2020 година По аналогия на статистиката на населението бизнес демографията описва жизнения цикъл на предприятията - от тяхното раждане през оцеляването и развитието до смъртта им. По-конкретно, бизнес демографията представя данни за броя активни предприятия, броя новородени предприятия, относителния дял на оцелелите предприятия, броя умрели предприятия, както и данни за промяната на заетостта в тях към определен момент. DMalinova петък, 29.07.2022 - 11:00 Прессъобщение BDE2020_ZUVJIJL.pdf Статистическа област Демография на предприятията Демография на предприятията Източник: НСИ

Индекси на цените на производител в промишлеността, юни 2022 година

29.07.2022 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Индекси на цените на производител в промишлеността, юни 2022 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, юни 2022 година Общият индекс на цените на производител през юни 2022 г. се увеличава с 3.4% в сравнение с предходния месец и с 41.4% спрямо юни 2021 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юни 2022 г. нараства с 2.4% спрямо предходния месец, а спрямо същия месец на 2021 г. увеличението е с 49.3%. DMalinova петък, 29.07.2022 - 11:00 Прессъобщение PPIs_2022-06_ZUVJIJL.pdf Статистическа област Индекси на цени производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността Източник: НСИ

Производство и доставки на енергийни продукти, май 2022 година

29.07.2022 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Производство и доставки на енергийни продукти, май 2022 година

Производство и доставки на енергийни продукти, май 2022 година През май 2022 г. спрямо април 2022 г. нараства производството на: твърди горива - със 7.8%, пропан-бутанови смеси - с 28.6%, безоловен бензин - с 15.9%, и дизелово гориво - с 25.3%. Намалява производството на електроенергия - с 12.0%. Производството на природен газ остава без изменение. През май 2022 г. спрямо април 2022 г. нарастват доставките на: твърди горива - със 7.8%, безоловен бензин - с 41.9%, и дизелово гориво - с 4.2%. Намаляват доставките на: природен газ - с 1.0%, и електроенергия - с 6.7%. Доставките на пропан-бутанови смеси остават без изменение. DMalinova петък, 29.07.2022 - 11:00 Прессъобщение Energy2022-05_ZUVJIJL.pdf Статистическа област Енергетика Източник: НСИ

Демография на предприятията за 2020 година

29.07.2022 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Демография на предприятията за 2020 година

Демография на предприятията за 2020 година По аналогия на статистиката на населението бизнес демографията описва жизнения цикъл на предприятията - от тяхното раждане през оцеляването и развитието до смъртта им. По-конкретно, бизнес демографията представя данни за броя активни предприятия, броя новородени предприятия, относителния дял на оцелелите предприятия, броя умрели предприятия, както и данни за промяната на заетостта в тях към определен момент. DMalinova петък, 29.07.2022 - 11:00 Прессъобщение BDE2020_ZUVJIJL.pdf Статистическа област Демография на предприятията Демография на предприятията Източник: НСИ

Председателят на НСИ започна срещи със социалните партньори

28.07.2022 5:00|Tags: |Коментарите са изключени за Председателят на НСИ започна срещи със социалните партньори

Председателят на НСИ започна срещи със социалните партньори DMalinova четвъртък, 28.07.2022 - 17:00 Председателят на Националния статистически институт доц. д-р Атанас Атанасов проведе две работни срещи - с председателя на Управителния съвет на Българската стопанска камара Добри Митрев и с председателя на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев и изпълнителния директор на организацията Добрин Иванов. По време на срещите бяха обсъдени възможностите за подобряване на сътрудничеството между НСИ и работодателските организации. Бяха дискутирани възможности за съвместни инициативи, в които да бъдат включени регионалните структури на организациите и териториалните статистически бюра. Предложиха се възможности за по-доброто взаимодействие на браншовите организации с българската статистика. „Започнах тази поредица от срещи с бизнес организациите и синдикатите, за да бъдем по-полезни с нашите данни на обществото. Искам да чуя и потребителите на статистически данни за това какво можем да подобрим в нашата работа, какви нови продукти и услуги можем да предложим занапред. Благодаря им за идеите и готовността за съвместна работа!“ - коментира Атанас Атанасов. Днешните срещи са първите от поредицата опознавателни разговори на доц. д-р Атанас Атанасов със социалните партньори. Още в първите дни на мандата си председателят на НСИ изпрати покани за срещи до всички национално представителни работодателски и синдикални организации. Снимка 1 Снимка 2 Снимка 3 Източник: НСИ

Председателят на НСИ започна срещи със социалните партньори

28.07.2022 5:00|Tags: |Коментарите са изключени за Председателят на НСИ започна срещи със социалните партньори

Председателят на НСИ започна срещи със социалните партньори DMalinova четвъртък, 28.07.2022 - 17:00 Председателят на Националния статистически институт доц. д-р Атанас Атанасов проведе две работни срещи - с председателя на Управителния съвет на Българската стопанска камара Добри Митрев и с председателя на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев и изпълнителния директор на организацията Добрин Иванов. По време на срещите бяха обсъдени възможностите за подобряване на сътрудничеството между НСИ и работодателските организации. Бяха дискутирани възможности за съвместни инициативи, в които да бъдат включени регионалните структури на организациите и териториалните статистически бюра. Предложиха се възможности за по-доброто взаимодействие на браншовите организации с българската статистика. „Започнах тази поредица от срещи с бизнес организациите и синдикатите, за да бъдем по-полезни с нашите данни на обществото. Искам да чуя и потребителите на статистически данни за това какво можем да подобрим в нашата работа, какви нови продукти и услуги можем да предложим занапред. Благодаря им за идеите и готовността за съвместна работа!“ - коментира Атанас Атанасов. Днешните срещи са първите от поредицата опознавателни разговори на доц. д-р Атанас Атанасов със социалните партньори. Още в първите дни на мандата си председателят на НСИ изпрати покани за срещи до всички национално представителни работодателски и синдикални организации. Снимка 1 Снимка 2 Снимка 3 Източник: НСИ

Стопанска конюнктура през юли 2022 година

28.07.2022 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Стопанска конюнктура през юли 2022 година

Стопанска конюнктура през юли 2022 година През юли 2022 г. общият показател на бизнес климата остава приблизително на равнището си от предходния месец. Повишение на показателя се наблюдава в промишлеността и търговията на дребно, в сектора на услугите запазва нивото си от юни, а в строителството е регистрирано понижение. DMalinova четвъртък, 28.07.2022 - 11:00 Прессъобщение Economy2022-07_EWADB33.pdf Статистическа област Бизнес наблюдения Източник: НСИ

Стопанска конюнктура през юли 2022 година

28.07.2022 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Стопанска конюнктура през юли 2022 година

Стопанска конюнктура през юли 2022 година През юли 2022 г. общият показател на бизнес климата остава приблизително на равнището си от предходния месец. Повишение на показателя се наблюдава в промишлеността и търговията на дребно, в сектора на услугите запазва нивото си от юни, а в строителството е регистрирано понижение. DMalinova четвъртък, 28.07.2022 - 11:00 Прессъобщение Economy2022-07_EWADB33.pdf Статистическа област Бизнес наблюдения Източник: НСИ

Председателят на НСИ се срещна с посланика на Аржентина в България

27.07.2022 5:25|Tags: |Коментарите са изключени за Председателят на НСИ се срещна с посланика на Аржентина в България

Председателят на НСИ се срещна с посланика на Аржентина в България DMalinova сряда, 27.07.2022 - 17:25 Председателят на Националния статистически институт (НСИ) доц. д-р Атанас Атанасов се срещна с извънредния и пълномощен посланик на Република Аржентина в България Н. Пр. Алфредо Атанасоф, който е с български произход. На срещата присъстваха и ръководителят на търговската секция на посолството Хуан Игнасио Камио Бабасо и заместник-председателят на НСИ д-р Свилен Колев. Гостите отбелязаха, че за тях са много полезни статистическите данни за населението и демографските процеси, бизнес статистиката и макроикономическите показатели. От своя страна председателят на НСИ се ангажира те да получават актуална статистическа информация. По време на срещата посланик Атанасоф изтъкна, че дипломатическите отношения между България и Аржентина имат 90-годишна история. Той изрази също удовлетворението си, че е на дипломатическа мисия именно в България, както и задоволството си от съвместната работа с НСИ. Снимка 1 Снимка 2 Снимка 3 Снимка 4 Източник: НСИ

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юни 2022 година

27.07.2022 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юни 2022 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юни 2022 година Пътуванията на български граждани в чужбина през юни 2022 г. са 680.6 хил., или с 48.4% над регистрираните през юни 2021 година. През юни 2022 г. посещенията на чужденци в България са 1 131.9 хил., или с 52.4% повече в сравнение с юни 2021 година. Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 34.9% (394.6 хил.) от всички посещения на чужденци в България. DMalinova сряда, 27.07.2022 - 11:00 Прессъобщение Tourism2022-06_WZS37Y1.pdf Статистическа област Туризъм Източник: НСИ

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юни 2022 година

27.07.2022 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юни 2022 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юни 2022 година Пътуванията на български граждани в чужбина през юни 2022 г. са 680.6 хил., или с 48.4% над регистрираните през юни 2021 година. През юни 2022 г. посещенията на чужденци в България са 1 131.9 хил., или с 52.4% повече в сравнение с юни 2021 година. Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 34.9% (394.6 хил.) от всички посещения на чужденци в България. DMalinova сряда, 27.07.2022 - 11:00 Прессъобщение Tourism2022-06_WZS37Y1.pdf Статистическа област Туризъм Източник: НСИ

Разходите за пенсии за първите 6 месеца на годината са с над половин милиард лева повече в сравнение с полугодието на 2021 г.

26.07.2022 7:13|Tags: |Коментарите са изключени за Разходите за пенсии за първите 6 месеца на годината са с над половин милиард лева повече в сравнение с полугодието на 2021 г.

Националният осигурителен институт (НОИ) предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация. Източник: НОИ

Новият председател на НСИ встъпи в длъжност

18.07.2022 3:20|Tags: |Коментарите са изключени за Новият председател на НСИ встъпи в длъжност

Новият председател на НСИ встъпи в длъжност AIPetrova понеделник, 18.07.2022 - 15:20 На специална церемония днес досегашният председател на Националния статистически институт Сергей Цветарски предаде поста на новоизбрания ръководител на българската статистика доц. д-р Атанас Атанасов. Той връчи на новия председател на НСИ Указа на княз Фердинанд от 1897 г., с който се създава Дирекция на статистиката на Българското Княжество. "Поднасям го като напомняне за отговорността на всеки ръководител на националната статистика за това тя да бъде на нужната висота", каза Цветарски. Доц. Атанасов очерта основните приоритети в статистиката оттук нататък. Сред тях са  сътрудничество с останалите институции, висшите училища, медиите и всички потребители на информация. НСИ трябва да бъде максимално отворен към всички тях, каза той. Като друг важен приоритет доц. Атанасов подчерта, че стремежът му е националната статистика да използва все повече и по-нови технологични решения и интердисциплинарни методи. Той връчи на предшественика си Сергей Цветарски грамота за приноса му за развитието на статистиката през последните 8 години, за успешно изпълнения мандат и за приемствеността в тази важна за страната институция. Досегашният председател на НСИ бе отличен и с плакет по случай 140 години българска статистика и с книга за историята на българското изобразително изкуство. Цветарски определи НСИ като институцията, която пише цифровата история на една държава и напомни, че без история никой няма бъдеще. Снимка 1 Снимка 2 Снимка 3 Източник: НСИ

Новият председател на НСИ встъпи в длъжност

18.07.2022 3:20|Tags: |Коментарите са изключени за Новият председател на НСИ встъпи в длъжност

Новият председател на НСИ встъпи в длъжност AIPetrova понеделник, 18.07.2022 - 15:20 На специална церемония днес досегашният председател на Националния статистически институт Сергей Цветарски предаде поста на новоизбрания ръководител на българската статистика доц. д-р Атанас Атанасов. Той връчи на новия председател на НСИ Указа на княз Фердинанд от 1897 г., с който се създава Дирекция на статистиката на Българското Княжество. "Поднасям го като напомняне за отговорността на всеки ръководител на националната статистика за това тя да бъде на нужната висота", каза Цветарски. Доц. Атанасов очерта основните приоритети в статистиката оттук нататък. Сред тях са  сътрудничество с останалите институции, висшите училища, медиите и всички потребители на информация. НСИ трябва да бъде максимално отворен към всички тях, каза той. Като друг важен приоритет доц. Атанасов подчерта, че стремежът му е националната статистика да използва все повече и по-нови технологични решения и интердисциплинарни методи. Той връчи на предшественика си Сергей Цветарски грамота за приноса му за развитието на статистиката през последните 8 години, за успешно изпълнения мандат и за приемствеността в тази важна за страната институция. Досегашният председател на НСИ бе отличен и с плакет по случай 140 години българска статистика и с книга за историята на българското изобразително изкуство. Цветарски определи НСИ като институцията, която пише цифровата история на една държава и напомни, че без история никой няма бъдеще. Снимка 1 Снимка 2 Снимка 3 Източник: НСИ

Умирания през второто тримесечие на 2022 година (предварителни данни)

18.07.2022 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Умирания през второто тримесечие на 2022 година (предварителни данни)

Умирания през второто тримесечие на 2022 година (предварителни данни) През второто тримесечие на 2022 г. (14-а - 26-а седмица) броят на умрелите лица е 24 910, а коефициентът на обща смъртност - 14.6‰. Смъртността при мъжете е по-висока (15.8‰) в сравнение с тази при жените (13.6‰). Спрямо същия период на 2021 г. смъртните случаи намаляват с 9 702, или с 28.0%. AIPetrova понеделник, 18.07.2022 - 11:00 Прессъобщение Mortality2022-2q.pdf Статистическа област Население - демография, миграция и прогнози Източник: НСИ