About Счетоводство

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far Счетоводство has created 3321 blog entries.

Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужденци в България през февруари 2023 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през февруари 2023 г. са 450.6 хил., или със 7.9% над регистрираните през февруари 2022 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през февруари 2023 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 44.5%, следвани от тези [...]

Онлайн гласуване за избор на участници в европейския кръг на Европейската олимпиада по статистика за ученици 2023

Днес, 27 март, започва онлайн гласуването за презентациите в публичния кръг на Европейската олимпиада по статистика за ученици 2022. Тук можете да се запознаете с представянията и идейните проекти на 10-те отбора, допуснати до участие в този етап на състезанието. Онлайн гласуването е с тежест 25% в окончателната оценка. И в двете възрастови категории - [...]

27 март – Световен ден на театъра

Световният ден на театъра се отбелязва от 1962 г. по инициатива на Международния театрален институт (International Theatre Institute ITI). Датата е 27 март, защото на този ден се открива сезона на "Театър на нациите" ("Theatre of Nations"). Източник: НСИ

Продажби на жилища през четвърто тримесечие на 2022

През четвърто тримесечие на 2022 г. цените на жилищата в страната са се увеличили с 0.4% спрямо предходното тримесечие и с 13.4 % спрямо същото тримесечие на 2021 година. Спрямо предходното тримесечие най-голямо увеличение е регистрирано в град Стара Загора (+7.4%), следван от градовете Бургас и Варна - съответно с (+4.7%) и (+2.1%), а понижение на [...]

България и ЕС: Паритети на покупателната способност и брутен вътрешен продукт на човек от населението през 2022 година (прогнозни оценки)

През 2022 г. Люксембург и Ирландия отбелязват най-високо ниво на БВП на човек от населението в ЕС, 161% и 134% над средното за ЕС. България е държавата членка с най-нисък БВП на човек от населението с 41% под средното за ЕС равнище. Източник: НСИ

Индекс на разходите на работодателите за труд през четвъртото тримесечие на 2022 година

С 16.1% нарастват общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица през четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2021 година (по предварителни данни на Националния статистически институт). В индустрията увеличението е с 21.3%, в услугите - със 17.8%, и в строителството - с 11.0%. Източник: НСИ

Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2022 година

Според резултатите, получени от Наблюдението на работната сила, през 2022 година: - Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 73.6%, като в сравнение с 2021 г. се увеличава с 1.6 процентни пункта. - Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години нараства с 2.3 [...]

Инфлация и индекси на потребителските цени за февруари 2023 година

През февруари 2023 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 0.8% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за февруари 2023 г. спрямо февруари 2022 г. е 16.0%. Източник: НСИ

Резултати от националния кръг на Шестата европейска олимпиада по статистика за ученици 2023

Националният кръг на Шестата европейска олимпиада по статистика за ученици 2023 приключи успешно. В двата етапа на националния кръг участваха ученици от 310  отбора - 208 отбора в Категория А и 102 отбора в Категория Б. Националните образователни центрове, които имат отбори, участвали в двата етапа са 79 от страната. Най много отбори има от [...]

Търговия със стоки на България с трети страни през януари 2023 година (предварителни данни)

Износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 24.4% в сравнение с януари 2022 г. и е в размер на 2 634.4 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни нараства с 0.8% и е на стойност 3 539.0 млн. лева. Източник: НСИ

Go to Top