About Счетоводство

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far Счетоводство has created 3655 blog entries.

Дейност на нефинансовите предприятия, всички сектори – окончателни данни за 2022 година

През 2022 г. 449 481 нефинансови предприятия в България са подали годишен отчет за дейността си в Националния статистически институт (НСИ), което е с 8.9% повече в сравнение с 2021 година. Заетите лица в тях, в еквивалент на пълна заетост, са 2 188 285, или с 2.8% повече спрямо предходната година. В нефинансовите предприятия приходите от дейността са [...]

Продажби на едро на потребителски стоки, продажби на дребно и търговски обекти за продажби на дребно през 2022 година

НСИ публикува окончателни данни за продажбите на едро на потребителски стоки, продажбите на дребно и търговските обекти за продажби на дребно през 2022 година. Нефинансовите предприятия в страната са реализирали продажби на едро (вкл. ДДС и акцизи) на стойност 82 234 млн. лв., от които 63.0% са от нехранителни стоки и 37.0% - от храни, напитки и [...]

Чуждестранни преки инвестиции за 2022 година

По окончателни данни преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2022 г. възлизат на 29 376 млн. евро по текущи цени, което е с 4.2% повече в сравнение с предходната година. През 2022 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността - 12 817 млн. евро. Следва секторът на услугите (търговия, ремонт на автомобили [...]

Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство през 2022 година

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2022 г. приходите от дейността на строителните предприятия са в размер на 21 322 млн. лв., като спрямо 2021 г. се увеличават с 13.0%. Приходите от ново строителство и подобрения са 19 785 млн. лв., а от поддържане и текущ ремонт - 1 537 млн. лева. Приходите от сградно строителство са 10 540 млн. [...]

Стопанска конюнктура през ноември 2023 година

През ноември 2023 г. общият показател на бизнес климата остава приблизително на нивото си от октомври. Повишение на показателя е регистрирано в строителството и сектора на услугите, докато в промишлеността се наблюдава намаление. Единствено в търговията на дребно показателят запазва равнището си от предходния месец. Основните пречки за развитието на бизнеса в секторите са свързани [...]

Производство и доставки на енергийни продукти, септември 2023 година

През септември 2023 г. спрямо август 2023 г. нараства производството на твърди горива - с 6.3%. Намалява производството на: автомобилен бензин - с 12.3%, дизелово гориво - с 10.0%, и електрическа енергия - с 3.7%. Производството на природен газ и пропан-бутанови смеси остава без изменение. Спрямо същия месец на предходната година нараства производството на автомобилен бензин - с 50.0%. Намалява производството на: [...]

Председателят на НСИ участва в срещата на високо равнище в рамките на испанското председателство на Съвета на ЕС

В рамките на испанското председателство на Съвета на Европейския съюз председателят на Националния статистически институт, доц. д-р Атанас Атанасов участва в срещата на високо равнище на ръководителите на Национални статистически институти в Европейската статистическа система /ЕСС/, която се проведе в Севиля от 27 до 28 ноември 2023 г. Основната тема на дискусиите беше “Стратегии за [...]

Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България през октомври 2023 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през октомври 2023 г. са 694.0 хил., или с 15.8% повече от октомври 2022 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 42.2%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 37.8%, [...]

Председателят на НСИ взе участие в международна конференция, посветена на данните за деца мигранти

„Необходимо е да се изгради система, която да комбинира различни източници на данни за децата в уязвими групи – административни регистри, проучвания и други, за да се получи разнообразен набор от информация като ниво на образование, участие на пазара на труда, здравен статус, жилищни условия и др. Източник: НСИ

Go to Top