ТРЗ и ЛС  УСЛУГИ


ТРЗ и ЛС услуги

Предлагаме всички необходими услуги за управление на административните процеси, свързани с определяне на възнагражденията на наетия персонал и поддържане на лични трудови досиета. Имате възможност да изберете нашите услуги като елемент от абонаментното счетоводно обслужване или като индивидуална услуга.
Ежемесечните изчисления по работните заплати са много важни, защото се гарантира справедливото заплащане на Вашите служители, като се спазват всички нормативни изисквания и се отчитат добавките, гарантирани по Кодекса на труда и Кодекса за социалното осигуряване. Това осигурява спокойствие, за изпълнение на всички законови изисквания и липса на проблеми при проверки и ревизии от страна на компетентните контролни органи.

Прилагаме правила, осигуряващи конфиденциалност при изготвяне на работните заплати и личните трудови досиета. Вписани сме в регистъра на администратори на лични данни и изпълняваме изискванията по GDPR

ТРЗ И ЛС ДЕЙНОСТИ


ТРЗ и ЛС дейности

Това са някои от ТРЗ услугите които предлагаме:

– Консултации във връзка с формата на наемане на персонала
– Изготвяне на трудови и граждански договори
– Регистрации на самоосигуряващи се лица
– Изготвяне на месечни ведомости за работна заплата и фишове
– Въвеждане и обработка на отпуски на служителите
– Регистрация на трудови договори
– Регистрация на допълнителни споразумения
– Изготвяне и регистрация за заповеди за прекратяване на трудови-правоотношения
– Попълване на трудови и осигурителни документи
– Изготвяне на всички необходими платежни документи
– Изчисляване и подаване на болнични листове
– Изготвяне на служебни бележки
– Ежегодна заверка на осигурителни книжки на самоосигуряващите се лица
– Следене на полагаемия платен годишен отпуск
– Правилно прилагане на българското законодателство
– Правилно прилагане на GDPR
– Представяне на информация за осигурените лица в НАП и НОИ
– Анализ на разходите за заплати и осигуровки
– Представителство пред органите на НАП и НОИ при ревизии

ВЪНШНИ ТРЗ УСЛУГИ ЗА ФИРМИ


Външни ТРЗ услуги за фирми

Предназначено е за фирми с вътрешно счетоводство, които:
не желаят наемане на отделен счетоводител, който да извършва ТРЗ дейността или вътрешният им счетоводител няма физическата възможност, нито времето за запознаване и следене на всички промени в данъчното и трудово законодателство, които изискват максимално и ефективно обслужване на дейностите „Труд и работна заплата и Личен състав”:
Поемането на процесите във връзка с Труд и работна заплата (ТРЗ) от външна компания може да бъде разходно-ефективен начин за управление на задължения с наетия персонал, следенето на промените в персонала, спазването на всички задължителни срокове и нормативни разпоредби.

Какви услуги предоставяме:
Предоставят се експертни счетоводни услуги в областта на обработката, воденето и отчитането на всички дейности, свързани с Труд и работна заплата и Личен състав.
Осигурява се професионално обслужване ЛС и ТРЗ процеси във фирмата, гарантирайки спазването на законовите изисквания и срокове по максимално ефективен за фирмата начин и на приемлива цена независимо дали останалите счетоводни дейности на фирмата се извършват от вътрешен счетоводител или външна счетоводна кантора
Екипът е съставен от квалифицирани ТРЗ специалисти с богат опит в областта на трудово правните отношения и ТРЗ дейността.
Спазване на изискванията по GDPR.

Предимствата:
Предоставяне на информация за всички промени и възможности за намаляване на разходите в областта на ТРЗ, произтичащи от законовата уредба
Акуратно изпълнение на всички начисления, удръжки, данъци, осигуровки в изискуемите срокове и специфични изисквания
По-добър контрол над ТРЗ процесите във фирмата
Пълна конфиденциалност при обработката на възнагражденията
Спестяване на разходи, свързани с поддръжката на ново работно място, заплата на ТРЗ специалист, софтуер и обновяване на софтуера