НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ ПОВЕЧЕ ЗА ВАШЕТО СЧЕТОВОДСТВО

Всички данъчни и осигурителни консултации за нашите клиенти са безплатни

Счетоводството на всяка фирма е строго специфично. Прилагаме няколко примера

Месечната цена за счетоводно обслужване се формира според вида дейност, броя на обработените документи, броя на служителите, допълнителните отчети и административни услуги.

ПРИМЕР 1

Търговия и услуги без регистрация по ЗДДС

Не е регистриран по ЗДДС
Брой фактури до 50 бр.
Персонал до 3-ма служители
Месечна счетоводна такса
80 – 120 лв.

ПРИМЕР 2

Търговия и услуги с регистрация по ЗДДС

Регистрирана по ЗДДС
Брой фактури 20 – 200 бр.
Персонал до 3 – 10 служители
Месечна счетоводна такса
140 – 250 лв.

ПРИМЕР 3

Производствени фирми
.

Регистрирана по ЗДДС
Годишен оборот 300 – 900 хил.
Персонал до 5 – 10 работника
Месечна счетоводна такса
250 – 500 лв.

ПРИМЕР 4

Търговия на едро

Регистрирана по ЗДДС
Износ, Внос, ВОП, ВОД и услугите, с данъчни режими извън България
Месечна счетоводна такса
250 – 500 лв. или спрямо оборота

ПРИМЕР 5

Земеделски производители

Регистрирана по ЗДДС
Персонал до 10 работника
Месечна счетоводна такса
200- 300 лв.

ПРИМЕР 6

КООПЕРАЦИИ

По договаряне

ПРОМОЦИИ

Всички данъчни и осигурителни консултации за нашите клиенти са безплатни

ПРОМОЦИЯ 20 ГОДИНИ СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИРМИ

Промоции за регистрация на нова фирма и за счетоводно обслужване

ПРОМОЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА НОВА ФИРМА

Регистрация на нова фирма и счетоводно обслужване
Промоцията е валидна само за наши или бъдещи клиенти

Ргистация на фирма ЕООД, ООД или ЕТ 

БЕЗ КОМИСИОННИ ЗА НАС

Услугата включва:
Подготовка на документите – безплатно
Съдействие при посещение на институциите – трябва да ги посетите лично – безплатно
Подаване на документите в Агенция по вписванията от Ваше име – безплатно
Задължителни такса към Агенция по вписванията по електронен път: ЕООД или ООД – 55 лв.
Електронен подпис за три години – 37 лв.
Откриване на „Набирателна сметка“ в банка – 20 лв.
Спесимен – при Нотариус – 10 лв.
Общо – 122 лв.
Това са всички такси, които ще платите за да регистрирате Вашата фирма

БОНУСИ
Ваучер за закупуване на нов касов апарат 20 лв.
Ваучер за фирмен печат 10 лв.
Регистрация по ДДС по желание.
Ваучерите се приспадат от таксата за счетоводно обслужване за първият месец.

Счетоводно обслужване на новорегистрирани фирми

40 % ОТСТЪПКА ОТ ЦЕНАТА ЗА ПЪРВИТЕ ТРИ МЕСЕЦА

ПРОМОЦИЯ ЗА СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИРМИ

Счетоводно обслужване на новорегистрирани фирми

40 % ОТСТЪПКА ОТ ЦЕНАТА ЗА ПЪРВИТЕ ТРИ МЕСЕЦА

Счетоводно обслужване за новопостъпващи в кантората фирми

30 % ОТСТЪПКА ОТ ЦЕНАТА ЗА ПЪРВИТЕ ТРИ МЕСЕЦА

Счетоводно обслужване за клиенти на кантората над 5 години

30 % ОТСТЪПКА ОТ ЦЕНАТА ЗА ТРИ МЕСЕЦА ОТ ЯНУАРИ ДО МАРТ

За всички наши клиенти

Ваучер за закупуване на нов касов апарат 20 лв. – важи само покупки от наши партньори
Ваучер за изработка на фирмен сайт 20% – важи само за покупка от system.bg

Счетоводството на всяка фирма е различно, за това ако желаете да получите по-точна цена може да се свържете с нас на страницата ни за „Конткати“