НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ КАЧЕСТВО И ОТГОВОРНОСТ

Счетоводни услуги

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ


СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ
Счетоводни услуги за фирми и физически лица Предлагаме пълно счетоводно обслужване на фирми и физически лица. При нас ще получите ежемесечно абонаментно обслужване, еднократни счетоводни услуги и консултации. Във връзка с водене на текущото счетоводство на Вашата фирма ние ще

Данъчни услуги

ДАНЪЧНИ УСЛУГИ


ДАНЪЧНИ УСЛУГИ
Режимът на данъчно облагане в България включва две групи данъци: преки и косвени.
Ние предлагаме пълно обслужване за изчисляването, декларирането и внасянето на дължимите данъци, според вида на дейността на предприятието, във връзка с данъчното облагане на бизнеса

ТРЗ и ЛС

ТРЗ и ЛС


ТРЗ и ЛС
Извършваме всички необходими дейности за управлението и администрирането на вашия персонал. За да водите успешно бизнеса и да разчитате на своя личен състав

Административни услуги

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Продажба на лаптопи, компютри, принтери и офис техника
Изграждане на компютърни мрежи и Интернет
Зареждане на касети за принтери и копирни машини, консумативи
Гаранционна и извън гаранционна поддръжка
Абонаментно обслужване и Сервиз

Счетоводство кооперации

СЧЕТОВОДСТВО НА КООПЕРАЦИИ


СЧЕТОВОДСТВО НА КООПЕРАЦИИ
Особеностите за водене на счетоводство на кооперации са регламентирани в:
ЗАКОН ЗА КООПЕРАЦИИТЕ
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
ЗАКОН ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
И ОЩЕ НАД 200 НОРМАТИВНИ АКТА

Счетоводен финансов анализ

СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ АНАЛИЗ


СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

Счетоводният финансов анализ дава ясна представа за темповете на развитие на бизнеса. Показва неговите силни или слаби страни. Служи за прогнозиране на бъдещото развитие на предприятието.

Счетоводство на нови фирми

НОВИ ФИРМИ


НОВИ ФИРМИ

Счетоводният финансов анализ дава ясна представа за темповете на развитие на бизнеса. Показва неговите силни или слаби страни. Служи за прогнозиране на бъдещото развитие на предприятието.

Счетоводство на физически лица

ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА


ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Счетоводният финансов анализ дава ясна представа за темповете на развитие на бизнеса. Показва неговите силни или слаби страни. Служи за прогнозиране на бъдещото развитие на предприятието.

КОЕ НИ ОТЛИЧАВА

и защо ни се довериха нашите клиенти

ГРИЖА ЗА КЛИЕНТА

Нашите клиенти са един от най-ценните ни активи. Ето защо ние се отнасяме към тях с грижата и вниманието, което заслужават. Радваме се да работим с клиенти, които оценяват работата с нас и изграждаме дългосрочни взаимоотношения

КОМПЕТЕНТНОСТ

В нашата организация работят високо квалифицирани магистри и специалисти по счетоводство с над 25 годишен опит

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

Нашите експерти изготвят индивидуален финансов анализ на Вашият бизнес, чрез който Вие може да вземете правилните управленски решения, за да оптимизирате дейността на Вашата фирма и развиете Вашият бизнес.