Счетоводни услуги

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ


СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Счетоводни услуги за фирми и физически лица. Предлагаме пълно счетоводно обслужване на фирми и физически лица. Нашите клиенти получават ежемесечно абонаментно обслужване, еднократни счетоводни услуги и консултации, пълна обработка и анализ на счетоводна информация.

Данъчни услуги

ДАНЪЧНИ УСЛУГИ


ДАНЪЧНИ УСЛУГИ

Предлагаме пълно обслужване за изчисляването, декларирането и внасянето на дължимите данъци, според вида на дейността на предприятието, във връзка с данъчното облагане. Защитаваме интересът на клиентите ни пред компетентните органи съгласно установените правни и административни норми и законодателство.

ТРЗ и ЛС

ТРЗ и ЛС


ТРЗ и ЛС

Извършваме всички необходими дейности за управлението и администрирането на персонала.
Определяне на възнаграждения, осигуровки, данъци, отпуски, болнични, трудови и граждански договори и др.

Административни услуги

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Поемаме всички административни услуги необходими за функциониране на дружество свързани с държавната администрация.
Стремим се да разтоварим управленският персонал и служителите от не специфични и непознати за тях дейности.

Счетоводство кооперации

СЧЕТОВОДСТВО НА КООПЕРАЦИИ


СЧЕТОВОДСТВО НА КООПЕРАЦИИ

Притежаваме многогодишен опит при водене на счетоводството на кооперации. Особеностите за водене на счетоводство на кооперации са регламентирани в: ЗАКОН ЗА КООПЕРАЦИИТЕ, ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО, ЗАКОН ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР, И ОЩЕ НАД 200 НОРМАТИВНИ АКТА

Счетоводен финансов анализ

СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ АНАЛИЗ


СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

Счетоводният финансов анализ дава ясна представа за темповете на развитие на организацията. Показва силните или слаби страни. Служи за прогнозиране на бъдещото развитие на предприятието. Дава реалистична база за взимане на решения.

Счетоводство на нови фирми

НОВИ ФИРМИ


НОВИ ФИРМИ

Ние прекрасно знаем, че създаването на една нова фирма се явява едно от най-важните решения в живота на всеки човек. Знаем също така, че всяко начинание е трудно и с ограничен ресурс на финансови средства.
За това ние ще се опитаме да Ви помогнем максимално и да проявим разбиране.
Ще ивършим регистрация на фирма Ви на най-ниска цена и ще Ви предоставим добри условия за счетоводно обслужване
Запознайте се нашата промоция

Счетоводство на физически лица

ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА


ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Извършваме всички видове услуги за физически лица свъзани с държавната администрация, като отчети, справки, декларации, заявления и други.

КОЕ НИ ОТЛИЧАВА

и защо ни се довериха нашите клиенти

ГРИЖА ЗА КЛИЕНТА

Нашите клиенти са един от най-ценните ни активи. Ето защо ние се отнасяме към тях с грижата и вниманието, което заслужават. Радваме се да работим с клиенти, които оценяват работата с нас и изграждаме дългосрочни взаимоотношения

КОМПЕТЕНТНОСТ

В нашата организация работят високо квалифицирани магистри и специалисти по счетоводство с над 30 годишен опит

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

Нашите експерти изготвят индивидуален финансов анализ на дружеството, чрез който може да вземете правилните управленски решения, за да оптимизирате дейността на фирма и развиете бизнесът си по-успешно.