Съвместна пресконференция на НСИ и УНИЦЕФ по повод Деня на детето

На 1 юни 2023 г. от 11.00 ч. в сградата на НСИ на ул. „Панайот Волов“ №2 в София ще се проведе съвместна пресконференция на Националния статистически институт и УНИЦЕФ - България. На пресконференцията ще бъдат представени новата публикация на НСИ „Децата на България“ 2022 и регионалният доклад на УНИЦЕФ „Положението на децата в Европа [...]

Производство и доставки на енергийни продукти, март 2023 година

През март 2023 г. спрямо февруари 2023 г. при производството на енергийни продукти не се наблюдава нарастване при нито един от продуктите. Намалява производството на: твърди горива - с 28.8%, дизелово гориво - с 15.9%, електрическа енергия - с 9.9%, безоловен бензин - с 5.2%. Производството на пропан-бутанови смеси и природен газ остава без изменение. [...]

Индекси на цените на производител в промишлеността, април 2023 година

Общият индекс на цените на производител се понижава с 2.3% през април 2023 г. спрямо предходния месец. Намаление е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 8.3%, и в преработващата промишленост - с 0.1%, докато в добивната промишленост се наблюдава увеличение с 1.4%. Източник: НСИ

Стопанска конюнктура през май 2023 година

През май 2023 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 4.0 пункта спрямо април, като ръст на показателя е регистриран във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги. Основната пречка за развитието на бизнеса продължава да е свързана с несигурната икономическа среда. Източник: НСИ

Проект „Разработване на методика за статистиката и сметките за околната среда и пилотното й прилагане за ревизия на данните за екологичните стоки и услуги“

През месец май 2023 г. Националният статистически институт започна работа по проект „Разработване на методика за статистиката и сметките за околната среда и пилотното ѝ прилагане за ревизия на данните за екологичните стоки и услуги“, съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101112756 - 2022-BG-EGD. Източник: НСИ

Превозени товари и пътници и извършена работа през първото тримесечие на 2023 г. по видове транспорт (предварителни данни)

През първото тримесечие на 2023 г. намаляват превозените товари с 14.9%, докато извършената работа от сухопътния и водния товарен транспорт се увеличава с 0.8% в сравнение със същото тримесечие на 2022 година. Данните са предварителни. С 24.1% нарастват превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) през първото тримесечие на 2023 година. Извършената [...]

Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България през април 2023 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2023 г. са 675.0 хил., или със 14.3% над регистрираните през април 2022 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през април 2023 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 46.3%, следвани от [...]

Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението през първото тримесечие на 2023 година (предварителни данни)

През първото тримесечие на 2023 г. 1 010.8 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 82.2%, са пътували само в страната, 15.4% - само в чужбина, а 2.4% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2022 г. общият брой на пътувалите лица [...]

Индекси на оборота в услугите през първото тримесечие на 2023 година

Индексът на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“ нараства с 1.2% през първото тримесечие на 2023 г. в сравнение с предходното тримесечие. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ се наблюдава увеличение на оборота с 6.0%. Данните са предварителни и сезонно изгладени. Източник: НСИ

Честит 24 май!

„Върви, народе възродени,     към светла бъднина върви, с книжовността, таз сила нова,     съдбините си ти поднови!“   Честит 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.   Източник: НСИ

Go to Top