Председателят на НСИ модерира сесия по време на 19-ата Конференция на Международната асоциация за официална статистика

Председателят на НСИ доц. д-р Атанас Атанасов участва в 19-ата Конференция на Международната асоциация за официална статистика и Международния статистически институт, която се проведе в периода 15-17 май 2024 г. в гр. Мексико сити под мотото „Да подобрим вземането на решения за всички“. Домакин на тазгодишната международна конференция беше Националният институт по статистика и география [...]

Цени и индекси на цените в горското стопанство за първото тримесечие на 2024 година

Индексът на цените на производител на вътрешен пазар на продуктите в горското стопанство намалява с 5.9% през първото тримесечие на 2024 г. спрямо предходната година. Промяната е в резултат на понижението на цените на необработения дървен материал и от иглолистни - с 4.6%, и от широколистни дървета - с 6.8%. Намаление с 9.4% се наблюдава и при цените [...]

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през първото тримесечие на 2024 година

По данни от Наблюдението на домакинските бюджети тримесечният общ доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2024 г. е 2 840 лв. и нараства с 18.6% спрямо същото тримесечие на 2023 година. Тримесечният общ разход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2024 г. е 2 524 лв. и се увеличава със 17.4% спрямо [...]

Статистически годишник 1964 година

Дигиталното копие на Статистически годишник на Народна република България с данни за 1964 година е достъпно за потребителите в уеб пространството. Публикацията е структурирана в XVIII раздела на принципа на предходните статистически годишници и съдържа данни за развитието на страната във всички области на икономическия, културния и обществения живот. В началото на всеки раздел са [...]

Индекси на цените в селското стопанство за първото тримесечие на 2024 година

Индексът на цените на производител в селското стопанство за първото тримесечие на 2024 г. се понижава с 20.5% спрямо същото тримесечие на 2023 г. в резултат на понижение на индекса на цените на продукцията от растениевъдството с 27.3% и на индекса на продукцията от животновъдството с 2.1%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват спад с [...]

Наети лица и средна брутна работна заплата през първото тримесечие на 2024 година

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2024 г. нарастват с 1.4% спрямо края на декември 2023 г., като достигат 2.32 млн. по предварителни данни на Националния статистически институт. Спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 6.1%, „Създаване и разпространение на [...]

Брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2024 година (експресни оценки)

Сезонно изгладените данни за БВП по експресни оценки показват ръст от 1.7% през първото тримесечие на 2024 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година. Източник: НСИ

Инфлация и индекси на потребителските цени за април 2024 година

През април 2024 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), е -0.3% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за април 2024 г. спрямо април 2023 г. е 2.4%. През април 2024 г. спрямо предходния месец най-голямо е намалението на цените в групите: „Развлечения и култура“ (-5.9%), „Съобщения“ (-2.1%) и „Здравеопазване“  (-1.2%). Увеличение е регистрирано в групите: „Облекло [...]

Статистически годишник 1963 година

Статистическият годишник на Народна република България с данни за 1963 година излиза от печат през 1964 година. Дигиталното копие е достъпно за потребителите в уеб пространството. Публикацията е структурирана в XX раздела на принципа на предходните статистически годишници и съдържа данни за развитието на страната във всички области на икономическия, културния и обществения живот. В [...]

Вицепремиерът и министър на финансите Людмила Петкова ще участва в заседанието на Съвет ЕКОФИН

Заместник министър-председателят и министър на финансите Людмила Петкова ще участва в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) на 14 и 15 май в Брюксел. По време на заседанието се предвижда да бъде постигнато политическо съгласие относно директивата за по-бързо и по-сигурно освобождаване от надвзетия данък при източника (FASTER) [...]

Go to Top