Индекси на цените в селското стопанство за второто тримесечие на 2022 година

Индексът на цените на производител в селското стопанство за второто тримесечие на 2022 г. се повишава с 37.5% спрямо същото тримесечие на 2021 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 46.4%, а на продукцията от животновъдството - с 26.9%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст с 34.5%, като [...]

Наети лица и средна брутна работна заплата през второто тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2022 г. се увеличават с 1.5% спрямо края на март 2022 г. и достигат 2.31 милиона. През второто тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата нараства със 7.8% спрямо първото тримесечие на 2022 г. и [...]

Индекси на цените в селското стопанство за второто тримесечие на 2022 година

Индексът на цените на производител в селското стопанство за второто тримесечие на 2022 г. се повишава с 37.5% спрямо същото тримесечие на 2021 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 46.4%, а на продукцията от животновъдството - с 26.9%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст с 34.5%, като [...]

Наети лица и средна брутна работна заплата през второто тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2022 г. се увеличават с 1.5% спрямо края на март 2022 г. и достигат 2.31 милиона. През второто тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата нараства със 7.8% спрямо първото тримесечие на 2022 г. и [...]

12 август – Международен ден на младежта

Международният ден на младежта се отбелязва за първи път на 12 август 2000 година. Обявен е с резолюция на Генералната асамблея на ООН на 17 декември 1999 г. по предложение на Всемирната конференция на министрите по делата на младежта, състояла се в Лисабон от 8 до 12 август 1998 година. В България празникът се чества [...]

12 август – Международен ден на младежта

Международният ден на младежта се отбелязва за първи път на 12 август 2000 година. Обявен е с резолюция на Генералната асамблея на ООН на 17 декември 1999 г. по предложение на Всемирната конференция на министрите по делата на младежта, състояла се в Лисабон от 8 до 12 август 1998 година. В България празникът се чества [...]

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юни 2022 година

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юни 2022 година По предварителни сезонно изгладени данни през юни 2022 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени намалява с 1.4% спрямо предходния месец. Календарно изгладените данни за оборота запазват нивото [...]

Индекси на промишленото производство през юни 2022 година

Индекси на промишленото производство през юни 2022 година По предварителни данни през юни 2022 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство намалява с 0.8% в сравнение с май 2022 година. През юни 2022 г. календарно изгладеният индекс  на промишленото производство нараства със 17.4% спрямо съответния месец на 2021 година. DMalinova сряда, 10.08.2022 - 11:00 Прессъобщение [...]

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари – юни 2022 година (предварителни данни)

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - юни 2022 година (предварителни данни) През периода януари - юни 2022 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 33.9% в сравнение със същия период на 2021 г. и е в размер на 14 697.3 млн. лв., a вносът на [...]