Миграция и миграционно поведение (извадково изследване, съпътстващо Преброяване 2021)

През 2021 г. с вече взето решение за промяна на текущото си местоживеене в страната са 2.4% от лицата на възраст 15 - 74 години, а 2.9% възнамеряват да се преселят, но все още нямат окончателно решение. Мигранти със слабо изразено желание са 8.5%. Без желание за миграция са 86.2% от лицата в съответната възрастова група. [...]

Производство и доставки на енергийни продукти, ноември 2022 година

През ноември 2022 г. спрямо октомври 2022 г. нараства производството на: електрическа енергия - с 31.1%, и твърди горива - с 9.3%. Намалява производството на: безоловен бензин - с 13.0%, и дизелово гориво - с 6.4%. Производството на пропан-бутанови смеси и природен газ остава без изменение.  Източник: НСИ

Индекси на цените на производител в промишлеността, декември 2022 година

Общият индекс на цените на производител се увеличава с 3.4% през декември 2022 г. спрямо предходния месец. Значително повишение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 14.3%, и в добивната промишленост - с 0.9%, докато в преработващата промишленост е отчетено намаление с 2.1%. Източник: НСИ

Стопанска конюнктура през януари 2023 година

През януари 2023 г. общият показател на бизнес климата запазва приблизително нивото си от декември 2022 година. Повишение на показателя е регистрирано в промишлеността и търговията на дребно, докато в строителството и в сектора на услугите се наблюдава понижение. Несигурната икономическа среда продължава да е основният фактор, ограничаващ дейността във всички сектори. Източник: НСИ

Позиция на Националния статистически институт по повод твърдения на бивш служител

Във връзка с твърдение на лице, представящо се за бивш служител на Националния статистически институт в ефира на Нова телевизия, че е нападнато от свой колега, а НСИ прикрива случая, трябва да отбележим, че твърденията му са манипулативни и в огромна степен неверни. През октомври 2022 година получихме сигнал за конфликт между двама служители на [...]

Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужденци в България през декември 2022 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2022 г. са 604.7 хил., или с 9.7% над регистрираните през декември 2021 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през декември 2022 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 45.3%, следвани от [...]

21 януари – Ден на родилната помощ

На 21 януари празнуват 1756 акушер-гинеколози и 3264 акушерки, които през 2021 г. са помогнали да се появят на бял свят 58 678 бебета.   Всички дължим благодарност на хората, допринесли за развитието на родилната помощ у нас.   Честит празник!   Източник: НСИ

Умирания през четвъртото тримесечие на 2022 година (предварителни данни)

През четвъртото тримесечие на 2022 г. (40-ата - 52-ата седмица) броят на умрелите лица е 26 078, а коефициентът на обща смъртност - 15.3‰. Смъртността при мъжете е по-висока (16.4‰) в сравнение с тази при жените (14.3‰). Смъртните случаи намаляват с 20 305, или с 43.8% спрямо същия период на 2021 година. Източник: НСИ

Проект „Глобалните вериги стойности и многонационалните предприятия в бизнес статистиката“

Националният статистически институт започна работа по проект „Глобалните вериги стойности и многонационалните предприятия в бизнес статистиката“ в изпълнение на споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101100585 - 2022-BG-GVC-MNE. Източник: НСИ

Книгоиздаване и печат 2021

Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Книгоиздаване и печат 2021. Публикацията съдържа статистическа информация за развитието на книгоиздаването и печата в Република България по основни показатели за издадените книги, брошури и продължаващи издания през 2021 година. По някои показатели (заглавия, тираж и среден тираж на книги, брошури, вестници, списания [...]

Go to Top