Индекси на цените на производител в промишлеността, юни 2022 година

Общият индекс на цените на производител през юни 2022 г. се увеличава с 3.4% в сравнение с предходния месец и с 41.4% спрямо юни 2021 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юни 2022 г. нараства с 2.4% спрямо предходния месец, а спрямо същия месец на 2021 г. увеличението е с 49.3%.

DMalinova
петък, 29.07.2022 – 11:00

Прессъобщение


Източник: НСИ