Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари – март 2022 година (предварителни данни)

През периода януари – март 2022 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 36.9% спрямо същия период на 2021 г. и е на стойност 14 203.8 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 31.0% и достига 13 842.0 млн. лева.

През март 2022 г. износът за ЕС се увеличава с 49.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 5 598.9 млн. лв., а вносът нараства с 32.4% и е на стойност 5 292.8 млн. лева.

AIPetrova
понеделник, 13.06.2022 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ