По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2018 г. нарастват с 1.8% спрямо края на март 2018 г. и достигат 2.35 милиона.

През второто тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна работна заплата се увеличава с 4.5% спрямо първото тримесечие на 2018 г. и достига 1 125 лева.

Източник: НСИ