Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация електронната публикация Околна среда 2016 (на български и английски език), която съдържа данни от изследвания на НСИ през 2016 г., свързани с околната среда в България. Представени са и данни по основни показатели за периода 2012 – 2016 година.
Информацията е систематизирана в следните раздели:
• Емисии във въздуха

Източник: НСИ