Международна конференция на тема „Недекларирани възнаграждения – заплати в плик“ се проведе в края на миналата седмица във Варна. Събитието бе организирано с подкрепата на програма „Фискалис“ на ЕК с участието на представители на данъчните администрации на повече от 20 държави в ЕС.

В рамките на конференцията бяха представени практиките на приходните ведомства и структурите на министерствата на финансите за оценяване на мащабите на недекларираната заетост и мерките за противодействието й.

Делегатите почерпиха опит взаимно и обсъдиха различни аспекти на нерегламентираната заетост, включително трудова миграция и работа извън формалната икономика, плащането на данък и осигурителни вноски върху по-ниски от реалните възнаграждения, полагане на труд значително по-дълго от обявеното и други. В рамките на конференцията бяха представени и мерките за анализиране на рисковете и остойностяване на фискалните щети от т.нар. заплати в плик, планирането на контролно-ревизионни и превантивни мерки и важността на образоването и обучението на обществото по темата.

Презентации изнесоха експерти от България, Малта, Унгария, Естония, Австрия и Великобритания, както и представители на Федерацията на независимите синдикати в земеделието, които изпълняват международен проект в сферата на заетостта на българи в селското стопанство. 

„Недекларираната заетост, както всеки друг фискален риск трябва  първо да бъде анализирана и оценена, за да се въздейства върху нея. Допълнителна трудност е и честата практика тя да е по взаимно съгласие между работодател и работник. И вместо да се фокусираме единствено върху контрола, е добре да се насочим и върху превантивни мерки спрямо поведението на хората, включително комуникация и обучение“, каза по време на срещата Николай Петков, директор на „Управление на риска“ в НАП.

Източник: НАП