През периода януари – март 2018 г. износът на България за трети страни намалява със 17.4% спрямо същия период на  2017 г. и е в размер на 3 504.9 млн. лв., a вносът намалява с 4.0% и е на стойност 4 955.2 млн. лева.

Източник: НСИ