По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2017 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2016 г. е отчетен спад както при превозените товари, така и при извършената работа от товарния сухопътен и воден транспорт.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. превозените пътници и извършената работа от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) намаляват съответно с 0.7 и 8.1% спрямо същия период на предходната година.

Източник: НСИ