По предварителни данни през декември 2017 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 3.0% под равнището от предходния месец. През декември 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 4.1%.

Източник: НСИ