През четвъртото тримесечие на 2017 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 296 жилищни сгради със 7 327 жилища, на 30 административни сгради/офиси и на 1 130 други сгради. Започнал е строежът на 779 жилищни сгради с 4 215 жилища в тях, на 16 административни сгради/офиси и на 570 други сгради.

Източник: НСИ