През третото тримесечие на 2017 г. коефициентът на безработица е 5.8%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 – 64 навършени години е 73.0%.

Източник: НСИ