Общият индекс на цените на производител през октомври 2017 г. нараства с 0.5% в сравнение с предходния месец, а спрямо октомври 2016 г. е отчетено увеличение с 5.6%. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври 2017 г. остава непроменен спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистриран ръст от 5.5%.

Източник: НСИ