Арменска делегация проучи опита на България в реформирането на данъчната администрация. Г-жа Анахит Басецян – ръководител на проекта за модернизация на арменската данъчна администрация, г-н Сергей Патурян – заместник-ръководител на отдела за информационни технологии, и г-н Мигара де Силва – ръководител на проект в Световна банка, посетиха НАП на 27 и 28 ноември.

Арменските данъчни се интересуваха най-вече от практическия опит на българските експерти при модернизирането на приходната администрация. Делегацията от Армения зададе въпроси, свързани с добрите практики, техниките и софтуера, който използва НАП в областта на данъчните ревизии и управлението на риска.

На срещата беше направена и практическа демонстрация на работата на информационна система „Контрол“ в приходната агенция. НАП сподели и опита си в управлението на риска и изработването и прилагането на програми за спазване на законодателството и намаляване на нивата на риск.

„Разбирам защо проектът за създаване на НАП е толкова високо оценен от Световната банка. Впечатлен съм от  професионализма и отдадеността на експертите, които са модернизирали и продължават да подобряват работата на приходната администрация в България“, заяви след края на срещите г-н Миагара де Силва. 

Източник: НАП