Националният статистически институт е партньор по проект „Повишаване на иновационния капацитет на малките и средните предприятия (МСП)“ (SME Innovation Capacity Boost – SMEInnoBoost), който се реализира в рамките на транснационалната програма „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“ (Interreg – Balkan-Mediterranean 2014 – 2020) и е насочен към повишаване на иновационния потенциал на малките и средните предприятия в региона.

Проектът стартира на 1.08.2017 г. и е с продължителност 24 месеца.

Източник: НСИ