Публикуван е

Наръчник по ДДС за 2017 г.

Наръчникът е актуализирана версия за 2017 г., съобразно промените в Закона за данък върху добавената стойност, с цел подпомагане процеса на единното прилагане на данъчното законодателство. 

Рубрика Становища, указания, наръчници

Източник: НАП