През юли 2017 г. спрямо юни 2017 г. нараства производството на твърди горива – с 3.7%, пропан-бутанови смеси – с 10.0%, безоловен бензин – с 1.9%, и електроенергия – с 12.1%. Същевременно намалява производството на дизелово гориво – с 0.4%, и природен газ – с 16.7%.

През юли 2017 г. спрямо юни 2017 г. нарастват доставките на твърди горива – с 4.7%, и електроенергия – с 6.1%. Същевременно намаляват доставките на пропан-бутанови смеси – с 8.3%, безоловен бензин – с 28.8%, дизелово гориво – с 10.8%, и природен газ – с 16.9%. 

Източник: НСИ