Националният статистически институт е домакин на обучение на 24 млади статистици от Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Република Молдова и Украйна, организирано съвместно с Центъра за статистически изследвания към Университета за национално и световно стопанство (УНСС) – София.

Източник: НСИ