През юни 2017 г. спрямо май 2017 г. нараства производството на електроенергия с 3.7%. Същевременно намалява производството на твърди горива – с 12.8%, пропан-бутанови смеси – с 9.1%, безоловен бензин – с 3.1%, дизелово гориво – с 4.9%, и природен газ – с 33.3%.

През юни 2017 г. спрямо май 2017 г. нарастват доставките на пропан-бутанови смеси – с 6.7%, безоловен бензин – с 10.6%, и дизелово гориво – с 26.6%. Същевременно намаляват доставките на твърди горива – с 13.4%, природен газ – с 3.2%, и електроенергия – с 0.2%.

Източник: НСИ