На 31 август (четвъртък) от 11.00 часа в София в сградата на Националния статистически институт на ул. „Панайот Волов“ № 2 ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат представени предварителни данни за

Дейността на предприятията през 2016 година

Представената информация ще включва:

1. Дейност на нефинансовите предприятия – обхват, заети лица, оборот, произведена продукция, добавена стойност

Източник: НСИ