Пътуванията на български граждани в чужбина през май 2017 г. са 653.3 хил., или с 15.7% над регистрираните през май 2016 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през май 2017 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 38.2%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия – 36.0%, и пътуванията със служебна цел – 25.8%.

Източник: НСИ