На 29 май 2017 г. Националният статистически институт беше домакин на работна среща между експерти от статистическите служби на Хърватия и България.

Източник: НСИ