По предварителни данни през март 2017 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 0.8% в сравнение с февруари 2017 година. През март 2017 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 5.9% спрямо съответния месец на 2016 година.

Източник: НСИ