Националният статистически институт се присъединява към честването на 11 юли, Световния ден на населението, с няколко числа за броя на населението на планетата, Европа, Европейския съюз и България. 

Източник: НСИ