През 2023 година средната цена на сделките с ниви в България достига 1 607 лв. за един декар, а средната цена на арендата – 62 лв. на един декар. Спрямо предходната година цената на сделките с ниви се увеличава с 12.5%, а на платената рента намалява с 1.6%.

Източник: НСИ