Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация двуезичната (на български и на английски език) електронна публикация „Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 2012 – 2023 година“.

Източник: НСИ