На 4 и 5 юли, 2024 г. в гр. Брюксел се проведе Международна конференция за измерване на новите форми на заетост, съвместно организирана от Евростат и МОТ. В събитието от страна на България участие взе заместник-председателят на НСИ Диана Янчева.

Източник: НСИ