През първото тримесечие на 2024 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 1.8% в сравнение с първото тримесечие на 2023 година.

През април 2024 г. общият показател на доверие на потребителите се повишава с 1.5 процентни пункта в сравнение с януари 2024 година.

За индивидуално потребление през първото тримесечие на 2024 г. са изразходвани 70.9% от произведения БВП.

Относителният дял на бруто образуването в основен капитал в БВП през първото тримесечие на 2024 г. е 14.2%.

Източник: НСИ