През април 2024 г. общият индекс на производството в областта на Бизнес услугите се увеличава с 1.7% спрямо предходния месец. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

В сравнение с април 2023 г. е регистрирано нарастване с 6.0% на календарно изгладения индекс по предварителни данни.

Източник: НСИ