През май 2024 г. в страната са функционирали 2 613 обекта с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, със 105.6 хил. стаи и 233.5 хил. легла в тях. В сравнение със същия месец на предходната година местата за настаняване се увеличават с 4.9%, а броят на леглата в тях – с 4.4%.

Общият брой на нощувките е 1 426.9 хил., или с 14.4% повече в сравнение с година по-рано, а броят на пренощувалите лица в местата за настаняване се увеличава с 15.9% и достига 611.1 хиляди.

Източник: НСИ