Основните причини за смърт сред цялото население и през 2023 г. са болестите на органите на кръвообращението. На тях се дължат 61.1% от умиранията. Коефициентът на смъртност е 957.1 на 100 хил. души от населението, като интензитетът е по-висок сред мъжете – 964.3 на 100 хил. мъже срещу 950.4 на 100 хил. жени.

На второ място в структурата на причините за смърт сред цялото население са новообразуванията (16.5%), а на трето – болестите на дихателната система (4.9%). COVID-19 е първоначална причина за смъртта при едва 1% от всички умирания.  

Източник: НСИ