Наблюдение на потребителите, юли 2022 година

През юли 2022 г. общият показател на доверие на потребителите се покачва с 3.0 пункта спрямо априлското си равнище, което се дължи главно на повишеното доверие сред градското население.

DMalinova
петък, 05.08.2022 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ