Индекси на строителната продукция през юни 2022 година

По предварителни данни през юни 2022 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.4% под равнището от предходния месец. През юни 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 0.5%.

DMalinova
сряда, 10.08.2022 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ