Индекси на промишленото производство през юни 2022 година

По предварителни данни през юни 2022 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство намалява с 0.8% в сравнение с май 2022 година.

През юни 2022 г. календарно изгладеният индекс  на промишленото производство нараства със 17.4% спрямо съответния месец на 2021 година.

DMalinova
сряда, 10.08.2022 – 11:00

Прессъобщение


Източник: НСИ