Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юни 2022 година

По предварителни сезонно изгладени данни през юни 2022 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени намалява с 1.4% спрямо предходния месец. Календарно изгладените данни за оборота запазват нивото си от същия месец на предходната година.

DMalinova
сряда, 10.08.2022 – 11:00

Прессъобщение


Източник: НСИ