Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 2 249 жилищни сгради с 13 810 жилища, на 20 административни сгради/офиси и на 1 164 други сгради. Започнал е строежът на 1 388 жилищни сгради със 7 202 жилища в тях, на 11 административни сгради/офиси и на 604 други сгради.

AIPetrova
четвъртък, 04.08.2022 – 11:00

Прессъобщение


Източник: НСИ