Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през второто тримесечие на 2022 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през второто тримесечие на 2022 г. е 1 128, а новопостроените жилища в тях са 3 826. Спрямо второто тримесечие на 2021 г. сградите са с 261 повече, или с 30.1%, а жилищата в тях намаляват с 342, или с 8.2%.

DMalinova
понеделник, 08.08.2022 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ