Умирания през второто тримесечие на 2022 година (предварителни данни)

През второто тримесечие на 2022 г. (14-а – 26-а седмица) броят на умрелите лица е 24 910, а коефициентът на обща смъртност – 14.6‰. Смъртността при мъжете е по-висока (15.8‰) в сравнение с тази при жените (13.6‰). Спрямо същия период на 2021 г. смъртните случаи намаляват с 9 702, или с 28.0%.

AIPetrova
понеделник, 18.07.2022 – 11:00

Прессъобщение


Източник: НСИ