Стопанска конюнктура през юли 2022 година

През юли 2022 г. общият показател на бизнес климата остава приблизително на равнището си от предходния месец. Повишение на показателя се наблюдава в промишлеността и търговията на дребно, в сектора на услугите запазва нивото си от юни, а в строителството е регистрирано понижение.

DMalinova
четвъртък, 28.07.2022 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ