Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юни 2022 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през юни 2022 г. са 680.6 хил., или с 48.4% над регистрираните през юни 2021 година.

През юни 2022 г. посещенията на чужденци в България са 1 131.9 хил., или с 52.4% повече в сравнение с юни 2021 година. Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 34.9% (394.6 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

DMalinova
сряда, 27.07.2022 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ