Производство и доставки на енергийни продукти, май 2022 година

През май 2022 г. спрямо април 2022 г. нараства производството на: твърди горива – със 7.8%, пропан-бутанови смеси – с 28.6%, безоловен бензин – с 15.9%, и дизелово гориво – с 25.3%. Намалява производството на електроенергия – с 12.0%. Производството на природен газ остава без изменение.

През май 2022 г. спрямо април 2022 г. нарастват доставките на: твърди горива – със 7.8%, безоловен бензин – с 41.9%, и дизелово гориво – с 4.2%. Намаляват доставките на: природен газ – с 1.0%, и електроенергия – с 6.7%. Доставките на пропан-бутанови смеси остават без изменение.

DMalinova
петък, 29.07.2022 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ