Председателят на НСИ започна срещи със социалните партньори

DMalinova
четвъртък, 28.07.2022 – 17:00

Председателят на Националния статистически институт доц. д-р Атанас Атанасов проведе две работни срещи – с председателя на Управителния съвет на Българската стопанска камара Добри Митрев и с председателя на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев и изпълнителния директор на организацията Добрин Иванов.

По време на срещите бяха обсъдени възможностите за подобряване на сътрудничеството между НСИ и работодателските организации.

Бяха дискутирани възможности за съвместни инициативи, в които да бъдат включени регионалните структури на организациите и териториалните статистически бюра. Предложиха се възможности за по-доброто взаимодействие на браншовите организации с българската статистика.

„Започнах тази поредица от срещи с бизнес организациите и синдикатите, за да бъдем по-полезни с нашите данни на обществото. Искам да чуя и потребителите на статистически данни за това какво можем да подобрим в нашата работа, какви нови продукти и услуги можем да предложим занапред. Благодаря им за идеите и готовността за съвместна работа!“ – коментира Атанас Атанасов.

Днешните срещи са първите от поредицата опознавателни разговори на доц. д-р Атанас Атанасов със социалните партньори. Още в първите дни на мандата си председателят на НСИ изпрати покани за срещи до всички национално представителни работодателски и синдикални организации.


Източник: НСИ