Индекси на строителната продукция през май 2022 година

По предварителни данни през май 2022 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 2.0% над равнището от предходния месец. През май 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 5.8%.

AIPetrova
петък, 08.07.2022 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ