Допълнителна анкета към наблюдението на домакинските бюджети през първото тримесечие на 2022 година

През първото тримесечие на 2022 г. Националният статистически институт проведе за втори път допълнителна анкета към Наблюдението на домакинските бюджети с цел осъществяване на тримесечен мониторинг на промените в условията на живот на домакинствата в резултат от пандемията COVID-19 по проект „Доходи и условия на живот (ILC) – Статистическа инфраструктура по IESS – SILC 2022, модул – Събиране на годишни данни за 2021 и 2022“, съгласно споразумение за субсидия с Европейската комисия 101052273 – 2021-BG-ILC-SILC. Анкетирани бяха 5 687 лица на възраст 16 и повече навършени години от 3 052 домакинства. Допълнителната анкета е по инициатива на Евростат и се провежда по единна методология в рамките на европейското изследване Infra-annual data collection on living conditions (IALC).

Резултатите от допълнителната анкета могат да бъдат разгледани в прессъобщенията към рубриката „Доходи, разходи и потребление на домакинствата“.

webmaster
понеделник, 11.07.2022 – 11:00

Прессъобщение


Източник: НСИ