Дейност на местата за настаняване през май 2022 година

През май 2022 г. в страната са функционирали 2 373 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 94.2 хил., а на леглата – 207.2 хиляди. В сравнение с май 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 16.2%, а броят на леглата в тях – с 34.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2022 г., е 1 263.1 хил., или със 72.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през май 2022 г. достигат 75.6 млн. лв., като 38.1 млн. лв. са от чужди граждани, а 37.5 млн. лв. – от български граждани.

AIPetrova
вторник, 12.07.2022 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ